Σελίδες

Απίστευτο. Νέο τσεκούρι. Ακύρωσαν τα μειωμένα τεκμήρια για Ι.Χ και σπίτια


Απίστευτο. Τελικά στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν πέρασαν τα μειωμένα τεκμήρια για Ι.Χ και Ακίνητα παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις είχαν ενσωματωθεί και στο 1ο προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου και στο 2ο.Τελικώς τα τεκμήρια της επόμενης χρονιάς θα είναι ίδια με της προηγούμενης.
Αυτοκίνητα

Ακίνητα
  1. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΞΟΧΙΚΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ