Σελίδες

Πώς να αποκτήσετε αντοχή στο τρέξιμο;Αλλάξτε το στιλ προπόνησής σας.
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάνε για τρέξιμο. Καταλήγουν λοιπόν στο περπάτημα, με αργό ρυθμό. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται σαν άσκηση, με το τρέξιμο.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν τα καταφέρνουν είναι το αίσθημα κόπωσης, οι αναπνοές, ο πόνος στα άκρα. Αν όμως εντάξετε στο πρόγραμμα γυμναστικής σας, το τρέξιμο με αργό και σταθερό ρυθμό θα δείτε ότι μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα θα μπορείτε να τρέχετε και να γυμνάζεστε.

Ακολουθήστε το παρακάτω πρόγραμμα για 8 Εβδομάδες.

Πρώτη εβδομάδα
 • Δευτέρα: 2 λεπτά περπάτημα, 1 λεπτό τρέξιμο (επαναλάβετε για 7 φορές)
 • Τετάρτη: 2 λεπτά περπάτημα, 2 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 6 φορές)
 • Παρασκευή: 2 λεπτά περπάτημα, 3 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 5 φορές)
Δεύτερη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 1 λεπτό περπάτημα, 3 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 7 φορές)
 • Τετάρτη: 1 λεπτό περπάτημα, 4 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 5 φορές)
 • Παρασκευή: 1 λεπτό περπάτημα, 5 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 5 φορές)
Τρίτη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 1 λεπτό περπάτημα, 6 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 4 φορές)
 • Τετάρτη: 1 λεπτό περπάτημα, 7 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 4 φορές)
 • Παρασκευή: 1 λεπτό περπάτημα, 8 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 4 φορές)
Τέταρτη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 8 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 9 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα (επαναλάβετε για 2 φορές)
 • Τετάρτη: 9 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 9 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα (επαναλάβετε για 2 φορές)
 • Παρασκευή: 8 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα (επαναλάβετε για 2 φορές)
Πέμπτη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα (επαναλάβετε για 2 φορές)
 • Τετάρτη: 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 12 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα (επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Παρασκευή: 12 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 15 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 1 φορά)
Έκτη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 15 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 15 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Τετάρτη: 15 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 18 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Παρασκευή: 18 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 20 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 1 φορά)
Έβδομη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 21 λεπτά τρέξιμο(επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Τετάρτη: 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 23 λεπτά τρέξιμο (επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Παρασκευή: 10 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα, 25 λεπτά τρέξιμο(επαναλάβετε για 1 φορά)
Όγδοη Εβδομάδα
 • Δευτέρα: 26 λεπτά τρέξιμο(επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Τετάρτη: 28 λεπτά τρέξιμο(επαναλάβετε για 1 φορά)
 • Παρασκευή: 30 λεπτά τρέξιμο(επαναλάβετε για 1 φορά